Psykoterapia

Psykoterapiaan voit hakeutua itse maksaen vain ottamalla yhteyttä. Mikäli haet terapialle rahoitusta Kelasta, ostopalveluna, vakuutuksen kautta tms. tarvitset todennäköisesti arvion terapian tarpeesta ja oikea-aikaisuudesta sekä suunnitelman lääkäriltä eli b-lausunnon. Terapia käynnistyy aina tutustumiskäynniltä, missä puolin ja toisin voimme arvioida yhteistyön mahdollisuuksia.

Terapiajakso suunnitellaan yhdessä ja laaditaan sopimus ja tavoitteet. Yleensä terapia toteutuu säännöllisin käynnein 1-2 kertaa viikossa 45 min tai 90 min kerrallaan. EMDR menetelmää tai kehollisia harjoitteita käytettäessä suosin 90 min aikoja. Terapia voi toteutua myös etänä tarvittaessa.

Kriisi- ja traumaterapia on kehitetty erityisesti traumaattisten tai muuten vaikeiden tapahtumien käsittelyä varten. Kokemus voi olla yksittäinen, äkillinen tai pitkäkestoinen ja se on saattanut tapahtua juuri äskettäin tai vuosikymmeniä sitten. Psykoterapiajaksolla voidaan hoitaa traumaperäisiä häiriöitä, mitkä voivat ilmetä moninaisin tavoin esim. vireystilan säätelyn-, tunne-elämän- tai mielialan ongelmina, suruna, ahdistuksena, uupumuksena, kehollisina oireina, dissosiaatio-oireina, mieleen tunkeutuvina muistoina, välttämiskäyttäytymisenä, pelkoina, hankaluuksina ihmissuhteissa tai vaikeuksina selviytyä työ- ja arkielämän haasteista.

EMDR on interaktiivinen, standardoitu menetelmä, mikä voi olla yhtenä osana hoitosuunnitelmaa. EMDR menetelmä soveltuu myös ryhmässä ja / tai akuutissa tilanteessa käytettäväksi.

Sensomotorisen psykoterapian menetelmin työskentelyä tehdään keho ja sen reaktiot huomioiden, tutkien ja kokeillen.