Lämpimästi tervetuloa psykoterapia, työnohjaus- ja koulutuspalveluideni sivuille! 


Olen traumapsykoterapeutti, EMDR- terapeutti/työnohjaaja, työnohjaaja-prosessikonsultti ja psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja.

Minulla on yli 20-vuotinen ura erikoissairaanhoidossa, mikä on mahdollistanut monipuolisen ja laajan kokemuksen psykiatrian alalta. Kokemusta on kertynyt myös vapaaehtois- ja järjestöpuolelta kriisityöstä ja kouluttajana.

Työtapani on integroiva, mikä tarkoittaa sitä, että käytän laajasti eri menetelmiä yksilöllisesti soveltaen ja asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellen, tutkien ja kokeillen. 

Olen avarakatseinen ja salliva, rauhallinen kuuntelija. Kaikki työni on vaitiolovelvollista lakien puitteissa. Pidän tärkeänä jatkuvasti kouluttautua ja käytän työnohjausta pitääkseni työkaluni ajantasaisena ja kehittyvänä.